Personbil

Personbil

Personbil 500 kr. pr. dag (incl. moms og 100 km) 
Kørte km over 100 afregnes med kr. 2,00 inkl. moms